Screeningsprofiel uitgelicht: Taxibranche

18 maart 2021

Taxichauffeurs en taxiondernemers in Nederland hebben een taxipas of vergunning nodig van het Kiwa Register. Daarvoor moeten ze ook verplicht in het bezit zijn van een VOG. Zonder mogen ze hun werk niet uitvoeren. Voor taxichauffeurs in loondienst is er het screeningsprofiel 65 – Taxibranche chauffeurskaart. Taxiondernemers worden getoetst op basis van profiel 70 – Taxibranche ondernemersvergunning. Welk screeningsprofiel voor jou geldt en waar je precies op wordt getoetst, kun je hieronder lezen.

65 – Taxibranche chauffeurskaart

Om een chauffeurskaart (taxipas) bij het Kiwa Register aan te vragen, heb je een VOG nodig. Taxi’s mogen maximaal acht personen vervoeren, exclusief de chauffeur. Het kan gaan om het vervoeren van (school)kinderen en van mensen met een beperking. Ook rouw- en trouwauto’s en personenbusjes vallen onder taxi’s.

Risico’s voor taxichauffeurs

Bij de beoordeling van dit screeningsprofiel kijkt Justis vijf jaar terug. Zijn binnen die periode relevante feiten gevonden? Dan maakt de aanvrager een verlaagde kans om een VOG te ontvangen. Als houder van een taxipas ben je allereerst verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van jouw passagiers. Passagiers kunnen bovendien tijdelijk in een afhankelijkheidspositie verkeren ten opzichte van de taxichauffeur. Eén van de risico’s daarbij is het mogelijk in gevaar brengen van de veiligheid van passagiers en andere weggebruikers. Dit kan worden veroorzaakt door gevaarlijk en/of agressief (rij)gedrag, rijden onder invloed of het overschrijden van de maximumsnelheid.

Andere mogelijke risico’s zijn:

  • afpersing en chantage;
  • geweld- en zedendelicten;
  • diefstal;
  • verduistering of vervalsing (bijvoorbeeld van de taxipas).

Ook is de houder van de chauffeurskaart verantwoordelijk voor de veiligheid van goederen van de passagiers en moeten ze om kunnen gaan met contant en giraal geld. Hierbij bestaat ook een risico op diefstal en verduistering. Tijdens hun werk komen taxichauffeurs vaak in aanraking met mensen in het uitgaanscircuit. Daarom vormt overtreding van de Opiumwet een risico.

70 – Taxibranche ondernemersvergunning

Screeningsprofiel 70 zijn bestemd voor VOG aanvragen van ondernemers in de taxibranche. Zij hebben hiervoor een vergunning nodig van het Kiwa. Een taxiondernemer is iemand die medewerkers en/of een organisatie aanstuurt. Bij het toetsen van dit screeningsprofiel geldt dezelfde terugkijktermijn: vijf jaar.

Risico’s voor taxiondernemers

De ondernemer stuurt een organisatie aan en heeft bevoegdheid over zijn of haar medewerkers. Vanwege de aansturende rol die de aanvrager heeft, is er een risico op machtsmisbruik. Het gevaar bestaat dat zij kunnen worden aangezet tot illegale activiteiten, wat bijvoorbeeld tot uiting kan komen in afpersing of afdreiging.

Andere activiteiten die horen bij het vak van taxiondernemer:

  • het onderhouden van contact met leveranciers;
  • het afsluiten van contracten;
  • het voeren van onderhandelingen;
  • het beheren van het wagenpark.

Bij bovenstaande activiteiten wordt de voor de taxibranche geldende regelgeving nageleefd. Er bestaat een risico dat de veiligheid van personen en goederen gevaar kan lopen door een slecht beheerd wagenpark. Ook potentieel onverzekerde voertuigen vormen een risico. Bij het omgaan met contant en giraal geld bestaat het gevaar van fraude, bijvoorbeeld witwassen of valsheid in geschrifte.

VOG taxi afgewezen?

Voor beide screeningsprofielen geldt een terugkijktermijn van vijf jaar. Blijkt uit de screening van Justis dat je er relevante strafbare feiten zijn gepleegd (zoals rijden onder invloed voor een taxichauffeur)? Dan kan de aanvraag afgewezen worden. Chauffeurs en ondernemers in de taxibranche vallen onder de zogeheten ‘continue screening’. Dat betekent dat hun strafblad opnieuw onder de loep wordt genomen zodra er nieuwe feiten aan worden toegevoegd. Justis zal dan opnieuw moeten beoordelen of je recht hebt op een VOG.

Online Taxi Theorie
EXAMEN
CBR

Taxi Theorie Examen Halen?

Online Taxi Theorie Examen Is De Oplossing